Nová jar

V súčasnosti sme svedkom krízy západnej civilizácie. Kríza má rôznorodé symptómy: ekonomické, morálne, geopolitické a ďalšie. Sú výsledkom zablokovania uzamknutého systému v rámci svojich obmedzených pravidiel. Každý ľudský systém je založený na určitých zákonoch a pravidlách. Čím viac sa líši od prirodzených vzťahov založených na vzájomnom rešpektovaní, a preferuje umelo vytvorené zákony, tým skôr rodí vlastnosť „OBRANNEJ REAKCIE“. Tej slúžia zákony, jurisdikcia, sankcie, hrozby a použitie sily. Sily slova, sily peňazí, zákazov, polície, tajných služieb alebo armády.

Pokračovať v čítaní