Putin

Priatelia,

máte možnosť v zjednodušenej forme kliknutím symbolicky prispieť k obnoveniu narušenej rovnováhy na zemi, k zachovaniu mieru v Európe a zároveň máte možnosť slobodne sa vyjadriť. Máte tiež šancu na chvíľu sa zbaviť vlastného strachu a obáv z toho, čo bude keď... Možno po dlhom čase zažijete pocit uvoľnenia, možno si hlboko a slobodne vydýchnete.

Ak tie príjemné pocity prídu, tak to bude určite preto, že ste intuitívne urobili to, čo cítite a čo považujete za správne urobiť. A samozrejme aj preto, že tak konáte v mene mieru, slobody a života. A tiež Vás môže potešiť skutočnosť, že týmto kliknutím nedovolíte (aj keď len symbolicky) aby o Vašich životoch rozhodovali niekde v centrále NATO alebo v Pentagone.

Verím tomu, že Vás, ako aj mňa, láka možnosť ukázať svetovému a európskemu establishmentu, že ich nákladná a masívna manipulácia spojená so sústavným ohlupovaním nepriniesla očakávané výsledky. A že mnohí z nás tejto propagande odolali a zachovali si zdravý rozum.. Tento projekt začal vyjadrením môjho osobného postoja predovšetkým k jednej osobe - Vladimírovi Putinovi. Kliknutím však už nevyjadríte podporu len jednému konkrétnemu človeku, ale podporíte vyšší princíp, ideu, ktorá je nám všetkým nadradená - zachovanie života, slobody a rovnováhy na Zemi. Za účasť na projekte "zdravý rozum.eu" Vám týmto ďakujem.

ROVNOVÁHA
Ak si myslíš, že celková rovnováha na Zemi - účelové vojnové konflikty, strata osobnej slobody, ničenie životného prostredia, je narušená...
Rovnováha
CIVILIZÁCIA
Ak si myslíš, že duchovné hodnoty, ktoré spoluvytvárali civilizáciu už niekoľko tisícročí, sú systematicky dehonestované a potierané...
Civilizácia
NATO
Ak si myslíš, že NATO je skôr útočné zoskupenie, ktoré plní úlohu svetového agresora a negarantuje mier, slobodu a rovnováhu vo svete...
NATO
Putin Putin Putin Putin
Putin
tvoj hlas nie je osamotený